De Beste Drogist

DeBesteDrogist.nl is het online platform van “de Beste Drogist” voor drogisterijen, supermarkten, drogisten en assistent-drogisten. Zij zijn op zoek zijn naar duidelijkheid over de wet, de regels en de verplichtingen. Dus heb je een vraag? Twijfel je? Of wil je het gewoon zeker weten? Dan is DeBestedrogist.nl van “de Beste Drogist” de beste plek om naartoe te gaan.

Waarom De Beste Drogist.nl

Bij ondernemers en gediplomeerde werknemers van zelfstandige drogisterij-bedrijven leven heel veel vragen. Daarnaast ontstaan ze ook regelmatig doordat ze door partijen in hun omgeving worden opgeroepen. Vragen over de wet, regels en voorschriften voor de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Of vragen over de erkenning van diploma’s.

Meestal zijn het vragen waarop een helder en duidelijk antwoord mogelijk is

Niet altijd wordt dit antwoord zo helder en duidelijk gegeven. Want er zijn partijen die van oudsher (financieel) belang hebben bij een zekere vorm van onduidelijkheid. Of zelfs baat hebben bij onzekerheid en onwetendheid. Dat is geen goede zaak voor de drogisterijwinkels. Dus waar kan je terecht voor alle duidelijkheid?

‘De beste drogist’ biedt uitkomst.

De beste drogist’ zet helder en duidelijk uiteen wat er nodig is om UAD-geneesmiddelen te kunnen verkopen. UAD staat voor Uitsluitend Apotheek en Drogist. Daar gaat het hier dus over. Niet over AV-, UA- of UR-geneesmiddelen. De drogist is verantwoordelijk voor UAD-geneesmiddelen. De Beste drogist geeft aan waar je je aan moet houden. Waar je collega’s tegenaan lopen. Wat je het beste kunt doen. En wat je het beste kunt laten. Bovendien verzamelen we hier (web-)links waar je meer informatie kunt vinden.

‘De beste drogist’ voor alle duidelijkheid.

Voor alle duidelijkheid over de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen kun je dus het beste terecht bij debestedrogist.nl. Je bent van harte welkom. Vind je niet wat je zoekt? Mail info en wij zorgen dat ook jouw vraag wordt opgehelderd.

VEELVOORKOMENDE VRAGEN  EN ONDUIDELIJKHEDEN

“Heb ik een vergunning nodig om zelfzorggeneesmiddelen te mogen verkopen?” Sinds 2007 zijn de vergunningen afgeschaft. Ieder bedrijf dat een gediplomeerd drogist in dienst heeft, maar volgens de wet UAD-geneesmiddelen verkopen. Zie artikel 62 van de Geneesmiddelenwet. Voor 2007 vroeg men bij CBD een vergunning aan. Dat kostte veel geld. CBD heeft het verlies gecompenseerd door een eigen certificaat te verkopen. Iedereen mag er vrijwillig aan deelnemen. Hoewel CBD tegen de NMa regels in doet voorkomen dat zij alleen zeggenschap hebben.

“Aan welke wetten, regels en voorschriften moet ik me houden?” Sinds 2007 is de Geneesmiddelenwet van kracht. Artikel 62 in de Geneesmiddelenwet geeft exact aan waar een drogist aan moet voldoen.

“Waar vind ik een overzichtelijke richtlijn waar ik me aan moet houden als wij UAD-geneesmiddelen verkopen?”Het CBL is de overkoepelende brancheorganisatie waar de richtlijn en tevens advies is te vinden. Deze richtlijn is een heldere samenvatting van de wet.

“Ben ik, als drogist of drogisterij, verplicht om deel te nemen aan de certificering van CBD?” Niemand is wettelijk verplicht om deel te nemen aan de certificering van CBD. De organisaties mogen niemand daartoe verplichten. Doen zij dit wel, dan is er sprake van gedwongen winkelnering. En zou een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt terecht zijn. Uiteraard kun je ook bij de IGJ een klacht indienen. Indien er sprake is van het overtreden van de geneesmiddelenwet, dan is de IGJ de handhavende inspectie.

“Hoe lang is het diploma (assistent-) drogist geldig?” Het behaalde diploma assistent drogist en drogist zijn levenslang geldig. Er is door de wetgever geen beperking opgelegd. Een behaald diploma kan dus niet vervallen. Van oudsher doen CBD en Pharmacon voorkomen dat een diploma vervalt. Dit is echter het eigen belang van partijen. Wettelijk gezien is er geen wijziging.

“Is er een verplichting tot nascholing?” Nascholing voor assistent drogist en drogist is niet verplicht volgens de geneesmiddelenwet. Het is echter wel aan te bevelen. Jaarlijks wijzigen producten, of muteert de status van een product. Daarnaast is het vak kennis intensief. Ervaring leert dat parate kennis door de tijd wegzakt. Herhaling is derhalve een must om bij te blijven. Dus niet verplicht, wel een must.

“Welk assortiment valt onder de geneesmiddelenwet?” Alle geneesmiddelen met werkzame stoffen welke zijn geregistreerd met afleverstatussen UR, UA, UAD en AV vallen onder de geneesmiddelenwet. Voor de drogist en assistent drogist zijn de UAD-geneesmiddelen relevant omdat deze direct verband houden met het beroep. Het vakgebied van de assistent drogist en drogist is derhalve beperkt.

Drogisterijcollege

ASSISTENT DROGIST
1 examen:
2 gratis herkansingen

Totaal:

DROGIST
1 examen:
2 gratis herkansingen

Totaal:

Kosten:
€ 131,89    +
€     0,00
===========
€ 131,89

Kosten:
€ 261,36    +
€     0,00
===========
€ 261,36

Pharmacon

ASSISTENT DROGIST:
Examen adviseren 1:
Examen adviseren 2:

Totaal:

DROGIST
Adviseren 1 + 2
Adviseren Compleet

Totaal:

Kosten Pharmacon:
€ 116,50
€ 116,50    +
==========
€ 233,00

Kosten Pharmacon:
€ 233,00
€ 200,55  +
=========
€ 433,55